buy medication online
 
Adwent i "dźwięk trąby Bożej" Drukuj
01.12.2006.
Adwent i „dźwięk trąby Bożej”

Rozpoczyna się Adwent (od łacińskiego adventus – przyjście), czyli okres oczekiwania na narodziny Chrystusa. Jest to czas pokuty, pojednania z Bogiem i ludźmi, przygotowania do jednego z najważniejszych świąt chrześcijańskich.
 
Data świąt Bożego Narodzenia została wyznaczona w II połowie IV wieku, i z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o obchodzeniu Adwentu w Hiszpanii. Charakter Adwentu zmieniał się wraz z rozszerzaniem zasięgu, i w XIII wieku był już obchodzony, w takiej formie jaką znamy dzisiaj, w całym Kościele.

Adwent to cztery niedziele - na pamiątkę 40 letniej tułaczki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej. W Pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się kościelny rok liturgiczny.

Symbolami Adwentu są: świeca roratnia - biała z niebieskimi lub białymi wstążeczkami -symbol Najświętszej Marii Panny i wieniec adwentowy – upleciony z zielonych gałązek, ozdobiony czterema czerwonymi świecami symbolizujacymi cztery niedziele Adwentu.

Polską tradycją są odprawiane o świcie msze wotywne ku czci Matki Bożej zwane roratami – od pierwszych słów pieśni “Rorate coeli desuper“ - Spuśćcie rosę niebiosa. 

W dawnej Polsce istniał zwyczaj codziennego dęcia w trąby w Adwencie: na Podkarpaciu w trombity, na Pomorzu - bazuny, a na Mazowszu i Podlasiu - ligawki. Rozlegający się , głównie wieczorem, po zapadnięciu zmroku dźwięk trąb miał przypominać o oczekiwaniu na powtórne przyjście Zbawiciela: "Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie" (l Tes. 4,16).

Zwyczaj adwentowego grania na ligawkach był powszechny jeszcze w okresie międzywojennym. Zanikł w czasie okupacji, ponieważ Niemcy zakazali posiadania ligawek i grania na nich, obawiając się przekazywania umownych sygnałów partyzantom. 

Od 1974 roku, kiedy to Kazimierz Uszyński, dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zorganizował pierwszy konkurs gry na ligawkach (wzięło w nim udział tylko 6 uczestników) wzrasta zainteresowanie tym instrumentem – teraz w konkursie bierze udział ponad 100 osób z kraju i zagranicy, a w adwentowe wieczory słychać w Ciechanowcu „dźwięk trąby Bożej”… 
Adwent i "dźwięk trąby Bożej"
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl