buy medication online
 
Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej Drukuj
22.11.2006.

W Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu prowadzone są zajęcia świetlicowe, edukacyjno-wyrównawcze i profilaktyczno-terapeutyczne. Oprócz pracowników COKiS i wolontariuszy zajęcia prowadzą specjaliści zaproszeni do współpracy.

Psycholog Maria Małgorzata Sękal, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu, prowadzi zajęcia pt.: “Rozwój i stymulacja funkcjonowania psychospołecznego (organizowanie doświadczeń korektywnych)”. Są to zajęcia warsztatowe wg programu opracowanego przez panią M. Sękal i modyfikowanego fachową literaturą.

W porozumieniu z pedagogiem szkolnym ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika wybrano 10 dzieci z klas I–III, które uczestniczą w zajęciach. Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu i przez 1,5 godziny dzieci poznają zasady zachowania i normy obowiązujące w kontaktach z rówieśnikami, dorosłymi i przyrodą. Gry, zabawy i ćwiczenia w jakich uczestniczą wpływają na ich rozwój psychoruchowy, psychopoznawczy i społeczny. Rozwijana jest ich spostrzegawczość, pamięć i umiejętności współdziałania w grupie.

W comiesięcznych sprawozdaniach oceniane są postępy jakich dokonują dzieci w czasie zajęć.

Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl