buy medication online
 
I sesja Rady Miejskiej V kadencji Drukuj
27.11.2006.

W piątek, 24 listopada 2006 roku, odbyła się I sesja Rady Miejskiej V kadencji. Sesję otworzył radny senior - Marek Janiak, prowadząc obrady do czasu wybrania przewodniczącego Rady Miejskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć górników, którzy zginęli w katastrofie w Kopalni „Halemba”.

Przed przystąpieniem do sprawowania mandatu radni zobowiązani zostali do złożenia ślubowania. Radny senior odczytał rotę ślubowania:

“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, po czym wywoływani alfabetycznie radni ślubowali - “ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

 

 

L.p.Nazwisko i ImięLatMiejsce zamieszkania
1Bogucki Benedykt32Ciechanowiec
2Czołomiej Tadeusz35Pobikry
3Godlewski Stanisław53Antonin
4Grabowski Jan Paweł56Ciechanowiec
5Janiak Marek68Ciechanowiec
6Kierski Mirosław51Kozarze
7Koc Andrzej32Koce-Schaby
8Koc Dorota42Radziszewo-Sieńczuch
9Leszczyński Marian56Ciechanowiec
10Olędzka Krystyna47Ciechanowiec
11Polak Stanisław50Przybyszyn
12Prokopiak Bogusław42Kułaki
13Święcki Eugeniusz46Ciechanowiec
14Więzowska Monika Agata39Ciechanowiec
15Wojtkowski Marek37Wojtkowice StarePo przedstawieniu i przegłosowaniu porządku obrad, radni zgłosili kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej: Krystynę Olędzką – radną w poprzedniej kadencji i Mirosława Kierskiego – przewodniczącego Rady IV kadencji oraz kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej: Eugeniusza Święckiego, Jana Grabowskiego, Benedykta Boguckiego.

W tajnych wyborach przewodniczącym został wybrany Mirosław Kierski, i po przegłosowaniu przez Radę Uchwały nr 1/I/06, w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, przejął prowadzenie obrad.

Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany Stanisław Polak.

Po poinformowaniu radnych o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, oświadczenia o działalności gospodarczej i informacji o zatrudnieniu, przewodniczący zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej.

więcej zdjęć...

 
I sesja Rady Miejskiej V kadencji
 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl