buy medication online
 
Wybory samorządowe 2006 Drukuj
14.11.2006.

Transformacja ustrojowa Polski po 1989 roku wiąże się z decentralizacją władzy, czego istotnym elementem była reforma samorządowa. W 1990 roku odbyły sie pierwsze wybory gminnych władz samorządowych, w 1998 roku powstały samorządy powiatowe i wojewódzkie, a w 2002 roku wprowadzono wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W niedzielę, 12 listopada 2006 r., po raz kolejny wybieraliśmy przedstawicieli władz samorządowych. W naszej gminie zamieszkuje obecnie 9600 osób, z czego 7525 posiada prawo wyborcze. Na szczeblu gminnym wybieraliśmy w 11 okręgach wyborczych 15 radnych spośród 55, a burmistrza spośród 3 kandydatów. Do Rady Powiatu wybieraliśmy 3 osoby spośród 31 zarejestrowanych kandydatów, do Sejmiku Wojewódzkiego 5 osób z 94 (głosowaliśmy w okręgu tworzonym przez powiaty bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski).

Na terenie Gminy w wyborach wzięło udział 3990 osób, co stanowi 52,94 % uprawnionych do głosowania.

    Do Rady Gminy wybrani zostali:
  1. Prokopiak Bogusław - KWW Ciechanowiec
  2. Koc Dorota - KWW Komitet Wyborczy Doroty Koc
  3. Polak Stanisław - KWW Ciechanowiec
  4. Koc Andrzej - KWW Koce i Winny
  5. Wojtkowski Marek - KWW Ciechanowiec
  6. Czołomiej Tadeusz - KWW Spółdzielców i Wspólnot
  7. Kierski Mirosław - KWW Kozarze
  8. Olędzka Krystyna - KWW Lokomotywa
  9. Więzowska Monika Agata - KWW Lokomotywa
  10. Bogucki Benedykt - KWW Jedność i Samorządność
  11. Leszczyński Marian - KWW Ciechanowiec
  12. Janiak Marek - KWW Lokomotywa
  13. Święcki Eugeniusz - KWW Ciechanowiec
  14. Grabowski Jan Paweł - KWW Spółdzielców i Wspólnot
  15. Godlewski Stanisław - KWW Antonin

    Do Rady Powiatu:
  1.Łapiak Dorota – KWW Jedność i Samorządność
  2.Szmurło Cecylia – KWW Prawo i Sprawiedliwość
  3.Kryński Stanisław – KWW Jedność i Samorządność
    Wyniki głosowania na stanowisko Burmistrza Ciechanowca
  1. Krzysztof Pełszyk - 43,4%
  2. Mirosław Reczko - 40,8%
  3. Wiktor Józef Wojtkowski - 15,7%

W drugiej turze wyborów spotkają się Pan Krzysztof Pełszyk i Pan Mirosław Reczko. Głosowanie odbędzie się 26 listopada br.
W ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju przewodniczący rady poprzedniej kadencji zwoła pierwszą sesję nowo wybranej rady, na której zostanie dokonany wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl