buy medication online
 
Uczeń ZSOiZ w Ciechanowcu otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów Drukuj
17.10.2006.

Sebastian Bojar, uczeń klasy II sportowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, 11 października 2006 roku otrzymał z rąk podlaskiego kuratora oświaty Jadwigi Marioli Szczypiń dyplom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydatów do stypendium typuje szkoła spośród najlepszych uczniów.

Sebastian, który uzyskał w roku poprzednim średnią ocen 5,07 i legitymował się wieloma osiągnięciami sportowymi, znalazł się wśród 109 uczniów (na 210 szkół średnich w województwie), którzy zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.


Uczeń ZSOiZ w Ciechanowcu otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów  

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl