buy medication online
 
Razem do Europy... Drukuj
04.10.2006.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zostało w ostatnim czasie zakwalifikowane do udziału w programie „Razem do Europy – wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą”.

Już znacznie wcześniej podejmowaliśmy próby – uwieńczone sukcesem – nawiązania współpracy ze szkołami ościennych państw bloku wschodniego. Osobiście nawiązałam współpracę z Akademską Szkołą Średnią rejonu Kiejdańskiego na Litwie, która zaowocowała kilkakrotnymi już wizytami Litwinów w naszej szkole, naszych uczniów w szkole litewskiej i wspólnie realizowanym projektem edukacyjnym. Mieliśmy zatem już dobrą okazję do wymiany doświadczeń, poznawania się nawzajem, integracji i przełamywania różnorodnych barier. 

Przygotowując się do projektów Sokrates Comenius, podbudowana wcześniejszymi sukcesami, poszukiwałam kolejnego, pewnego partnera do współpracy wychodzącej poza granice przeciętnej u młodzieży znajomości kultury, geografii i historii sąsiedzkiej. Wpisałam więc nasze gimnazjum do bazy danych szkół inicjatywy „Razem – polsko-ukraińska współpraca dla przyszłości”, otrzymałam stosowną informację o przedsięwzięciu, formularz zgłoszeniowy i zadeklarowałam nasz udział w konkursie. Z powodzeniem. Wspólnie opracowany wniosek - z p. wicedyrektor H. Leszczyńską oraz nauczycielami p. Elżbietą Żero i p. Jolantą Drewnowską-Koziarską - zapewnił nam udział w programie „Razem do Europy…”. 

Wymianę młodzieży Gimnazjum ze szkołą z Ukrainy planujemy na listopad 2006r. W chwili obecnej jesteśmy na etapie nawiązywania kontaktów bezpośrednich z naszym partnerem – szkołą nr 3 w Czerkasi. 

Poprzez udział w powyższym programie otwieramy naszej młodzieży kolejne okno na świat i tworzymy warunki dla zorientowania jej zainteresowań, emocji oraz postaw na drugiego człowieka - z całym jego bogactwem, różnorodnością i odmiennością.

                                       

Cecylia Szmurło
Dyrektor 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Ciechanowcu

Razem do Europy…  

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl