buy medication online
 
Powstaje deptak wokół zalewu Drukuj
02.10.2006.

We wrześniu rozpoczęły się prace nad brzegami ciechanowieckiego zalewu. Powstaje tam ciąg spacerowy – plantowany jest teren, przygotowywana podsypka żwirowo-betonowa, układane obrzeża i kostka z polbruku. 

Prace finansowane są z projektu “Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kułaki, Pobikry, Koce-Schaby, Przybyszyn, Kosiorki oraz plac 3 Maja w Ciechanowcu” (dofinansowywanego z „kontraktu wojewódzkiego”) i potrwają do końca października.

W tej chwili ułożono już ciąg spacerowy od tamy na Nurcu do drogi do Stadionu Miejskiego i na półwysep. Rozpoczęły się prace przy wytyczaniu ciągu prowadzącego od mostu do Stadionu Miejskiego – karczowane są pnie drzew i wyrównywany teren pod ułożenie deptaka.

W przyszłości zostanie wykonana druga część prac nad zalewem: będą wytyczone miejsca pod zatoczki, gdzie staną ławki i lampy oraz zostaną uporządkowane skarpy i pobocza ścieżek, posiana trawa i posadzone krzewy ozdobne.

Zagospodarowanie terenu wokół zalewu ma znaczenie nie tylko estetyczne, położenie chodników i obsadzenie skarp wzmocni brzegi zalewu.

Powstaje deptak wokół zalewu

Powstaje deptak wokół zalewu

Powstaje deptak wokół zalewu

Powstaje deptak wokół zalewu

Powstaje deptak wokół zalewu

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl