buy medication online
 
Nowy rok szkolny Drukuj
05.09.2006.

Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło w naszej gminie ponad 2000 uczniów. We wszystkich szkołach zorganizowano uroczystości, na których spotkali się uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Po części oficjalnej rozpoczęły się spotkania klasowe – pierwszaki poznawały swoich wychowawców, starsze klasy witały swoich nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu – w szkole zatrudnionych jest 42 nauczycieli – czworo z nich zdobyło ostatnio tytuł nauczyciela dyplomowanego.
W tym roku naukę rozpoczęło 489 uczniów, z tego 64 to uczniowie “zerówki”. 370 dzieci jest dowożonych do szkoły 5 autobusami – najdłuższe trasy to objazd 40 km do Czajów i 36 km do Pobikier. Dzieci oczekujące po zajęciach lekcyjnych na odjazd autokaru mogą skorzystać z biblioteki multimedialnej i świetlicy, gdzie pozostają pod opieką wychowawców.

Szkoła w Ciechanowcu, tak jak pozostałe szkoły podstawowe z naszej gminy, przystąpiła do pilotażowego programu nauki języka angielskiego – w klasach pierwszych w ramach godzin lekcyjnych, dwa razy tygodniowo dzieci będą poznawać podstawy języka angielskiego. W szkole powstało Centrum Informacji Multimedialnej – zainstalowano cztery nowe zestawy komputerowe z dodatkowym wyposażeniem i pełnym oprogramowaniem. Od tego roku w szkole mieści się oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci. Szkoła dysponuje stołówką. Część obiadów dofinansowywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Szkoła kontynuuje też akcję dożywiania dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy z Piekarnią “Kobus” i “Stołem Polskim” oraz innymi sponsorami. W czasie wakacji odnowiono dwie sale lekcyjne, korytarz w szatni i cztery uczniowskie łazienki.

Szkoła Podstawowa w Łempicach – naukę podjęło 46 dzieci, 10 to uczniowie “zerówki”. Szkoła intensywnie przygotowywała się latem na przyjęcie dzieci – odmalowano trzy sale lekcyjne, dwie łazienki, korytarze, pokój nauczycielski i gabinet oraz stolarkę okienną i drzwiową.

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym – 43 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny (8 w “zerówce”).
Na powitanie dzieci odnowiono salę gimnastyczną i historyczną oraz urządzono nowy skalniak przed szkołą.W szkole powstała pracownia komputerowa wyposażona w 10 nowych komputerów, drukarkę, laptopa i projektor multimedialny.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
– rozpoczęło naukę 414 uczniów, 183 w I klasie. W szkole uczy 32 nauczycieli. W czasie wakacji odmalowano aulę, korytarz na I piętrze i pokryto akrylem podłogi. Zostały także przygotowane kosztorysy zagospodarowania boiska szkolnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza – w tym roku 985 uczniów będzie pobierać nauki w ZSOiZ - 323 w Liceum Ogólnokształcącym (132 w I klasie), 27 w Liceum Profilowanym, 98 w Zasadniczej Szkole Zawodowej (51 w I klasie), 54 w Technikum, 198 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i 285 w szkołach policealnych. Rada pedagogiczna składa się z 47 osób, w tym roku przybyło czterech nowych nauczycieli: przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w tym roku, mają zwiększoną liczbę godzin z matematyki, ponieważ będą za trzy lata zdawać obowiązkowo ten przedmiot na maturze. W szkole będzie prowadzony Dziennik Elektroniczny, który ułatwi rodzicom dzieci śledzenie ich postępów w nauce. W czasie wakacji m. in. odnowiono posadzkę w sali gimnastycznej, wyremontowano dwie sale lekcyjne, odnowiono kuchnię i kotłownię w internacie, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano plany termomodernizacji szkoły i internatu.
 

Nowy rok szkolny 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl