buy medication online
Parafia Prawosławna w Ciechanowcu Drukuj

Nie ma pewnych wiadomości dotyczących daty powstania w Ciechanowcu parafii prawosławnej – jedne źródła mówią, że ...w XIV wieku była cerkiew fundowana, inne, że cerkiew została ufundowana w wieku XVI. Wiadomo, że ciechanowiecka parafia w XVII wieku przeszła na unię brzeską.

Pierwsza znana cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika mieściła się przy ulicy Kościuszki. W 1750 roku skomasowano parafialne beneficja i zmieniono lokalizację cerkwi. Nowa cerkiew była drewniana, kryta dachówką, z jedną kopułą i dzwonnicą, zbudowana na działce przy ulicy Maleckiej (dziś Mickiewicza).

Po zjednoczeniu kościoła unickiego z prawosławnym w 1839 roku, parafia unicka w Ciechanowcu powróciła do prawosławia. W 1865 roku z inicjatywy ówczesnych władz rosyjskich obok rynku została wzniesiona kaplica pw. św. Aleksandra Newskiego.

Ze względu na zły stan świątyni parafialnej, w 1873 roku ogłoszono przetarg na wybudowanie nowej, murowanej cerkwi. Została ona konsekrowana 22 maja 1877 roku pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym czasie do parafii należało ok. 150 – 200 wiernych z Ciechanowca, Malca, Przybyszyna, Pełchu, Bujenki i Kułaków.

W październiku 1886 roku założono jednoklasową szkołę cerkiewną, która w następnym roku uzyskała status szkoły cerkiewno-parafialnej.

I wojna światowa przyniosła parafii dotkliwe zniszczenia – w 1915 roku, po ewakuacji ludności w głąb Rosji, zostało rozgrabione wyposażenie cerkwi, a budynek został przeznaczony na inne cele. Po zakończeniu wojny, w 1919 roku opiekę nad ciechanowiecką parafią objął proboszcz z Czarnej Cerkiewnej, który doprowadził do porządku świątynię, zdobył niezbędne wyposażenie i raz w miesiącu odprawiał liturgię.

Ostrzał artyleryjski w czasie II wojny światowej doprowadził do zniszczenia świątyni. W czasie okupacji niemieckiej teren cerkwi zamieniono na miejsce straceń – według relacji w cerkwi i pod jej murami rozstrzelano ponad 60 osób. 25 lat po wojnie na placu cerkiewnym stanął pomnik upamiętniający pomordowanych.

Po zakończeniu wojny opiekę nad parafią sprawował mieszkający w Ciechanowcu duchowny, a po jego śmierci w 1949 roku funkcję tę przejął proboszcz z Grodziska.

W 1953 roku ciechanowieccy parafianie zostali przyłączeni do parafii w Siemiatyczach. Na rzecz biednej parafii ciechanowieckiej przeprowadzono trzykrotnie zbiórkę w cerkwiach całej diecezji warszawsko - bielskiej i podjęto remont świątyni. Nie udało się uratować 4 kopuł nad środkową częścią cerkwi, ale odbudowano dzwonnicę, dach pokryto blachą i położono tynki.

Ponownie remont przeprowadzono w latach 1977-80, kiedy to ogrodzono posesję, odnowiono świątynię i zaopatrzono ją w nowy ikonostas wykonany przez artystę z Siemiatycz, Wiaczesława Szuma.

W tej chwili parafię zamieszkuje 12 wiernych, odpust odbywa się w dniu Przemienienia Pańskiego. Liturgie odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.00

 Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. Mickiewicza 32
18-230 Ciechanowiec

Proboszcz: ks. prot. mgr Michał Androsiuk
17-300 Siemiatycze, ul. Sikorskiego 7 m 14
tel.: 85 655 50 37

 

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl