buy medication online
 
Dzień Sołtysa Drukuj
21.08.2006.

Instytucja sołtysa funkcjonuje w Polsce od czasów średniowiecza. Panowie feudalni lokując wsie na prawie niemieckim na ich czele stawiali człowieka zwanego sołtysem (od średniowiecznego łacińskiego: scultetus).

W czasach obecnych sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej – sołectwa. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które też w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką wspierającą sołtysa. Sołtysi wraz z członkami rad sołeckich to najliczniejsza grupa samorządowców w kraju - jest ich 200 tysięcy osób.

Od 2004 roku w Gminie Ciechanowiec obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca podjął sołtysów z Gminy Ciechanowiec na uroczystej kolacji w reprezentacyjnej sali Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka.

W czasie kolacji trzech sołtysów zostało uhonorowanych pamiątkowymi statuetkami za długoletnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej. W tym roku byli to sołtysi: ze wsi Koce-Piskuły – Wiesław Barszczewski, ze wsi Kułaki – Waldemar Osipiński oraz ze wsi Winna-Poświętna – Jan Hetman. 

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl