buy medication online
 
Modernizacja Targowiska Miejskiego Drukuj
06.06.2006.

Istnieje projekt przywrócenia w Ciechanowcu tradycji targów, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Przewiduje on budowę utwardzonych ciągów komunikacyjnych, wyznaczenie miejsc handlowych poprzez ustawienie stołów otwartych i zadaszonych, stałych pawiloników oraz tzw. „szczęk”. Przewidziana jest także modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych do placu, uruchomienie biura targowiska i rozgłośni. Prace planowane są na kilka lat, ale pierwsze działania już podjęto.

Modernizację Targowiska Miejskiego rozpoczęto od uporządkowania terenu, posadzenia szpaleru drzew wzdłuż ogrodzenia oraz korekcyjnej wycinki i sprzątania w lasku znajdującym się na terenie Targowiska. Zbudowano główny deptak o powierzchni 1020 m², wokół którego zostało ustawionych 50 nowych stoisk handlowych.

Dotychczasowe prace zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

więcej zdjęć...

Modernizacja Targowiska Miejskiego 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl