buy medication online
Dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt ratowniczy jednostek OSP Drukuj
04.12.2019.
 

 
 
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Ministra Marcina Romanowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Jadwigi Koc, podpisał umowę na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt ratowniczy jednostek OSP
 
 
Na ten cel z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości gmina Ciechanowiec otrzymała 130 tys. zł.

Sprzęt przeznaczony będzie na doposażenie czterech jednostek OSP: Bujenka, Ciechanowiec, Kozarze i Pobikry. Zakupione zostaną między innymi ubrania specjalne, piła ratownicza do szyb klejonych oraz sprzęt do znakowania terenu akcji.

Zakup sprzętu jest niezmiernie ważny z punktu widzenia dalszego funkcjonowania jednostek OSP Gminy Ciechanowiec. Zapewni on efektywniejsze udzielenie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku drogowego lub innego zdarzenia o charakterze przestępczym stanowiącym zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzi.

Należy podkreślić, że otrzymane dofinansowanie to niekwestionowana zasługa Poseł Aleksandry Szczudło. 
 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl