buy medication online
 
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe Drukuj
17.10.2019.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 16 października Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał z firmą TFK Roads Jacek Timofiejuk umowę na realizację rzeczową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu”.

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu

 
Zakres zadania obejmuje częściowe zagospodarowanie działki nr geod. 2928 w zakresie utwardzenia terenu kostką brukową betonową, budowy placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową oraz wymiany części ogrodzenia.

Wartość inwestycji to 501 538,13 zł, w tym dofinansowanie 241 250 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 
   
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl