buy medication online
 
Polsko-ukraińskie spotkania młodzieży Drukuj
15.10.2019.
 

 
 
Ciechanowiecka Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych od 30 września do 6 października 2019 r. uczestniczyła w projekcie „Polsko-ukraińskie spotkania młodzieży”.
 
Polsko-ukraińskie spotkania młodzieży

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu


Za nami realizacja projektu „Polsko-ukraińskie spotkania młodzieży”, sfinansowanego w wysokości 27.182,40 zł przez FRSE Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Projekt dotyczył wymiany młodzieży z ZSOiZ w Ciechanowcu oraz Gymnasium w Luboml na Ukrainie. W projekcie udział wzięła 20-osobowa grupa uczniów, której towarzyszyło 4 opiekunów. Głównym zaś jego celem było odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Pierwszy dzień naszego spotkania minął bardzo pracowicie. Po powitaniu naszych gości z Ukrainy przyszła pora na prezentację obu grup. Poznaliśmy bliżej regiony, z których pochodzimy. Istotnym elementem było także przybliżenie historii Ciechanowca, a także spotkanie z sybirakami. Stało się ono inspiracją do dyskusji na temat losów zesłańców na Syberię obu narodów: polskiego i ukraińskiego. Była to także piękna lekcja żywej historii.

Kolejne trzy dni projektu to wyjazd „Wspólną ścieżką historyczną” na Lubelszczyznę. Naszą projektową przygodę zaczęliśmy od poznawania historii rodów arystokratycznych ,,Śladami przeszłości” w przepięknym Pałacu Zamoyskich w Kozłówce. W drodze do Zamościa w Muzeum na Majdanku oddaliśmy hołd pamięci ofiar zagłady. W tym niezwykle przejmującym i autentycznym miejscu nie zabrako zadumy nad tym, do czego mogą doprowadzić nienawiść, rasizm i ślepe podążanie za nieludzkimi ideologiami. Wizyta w byłym obozie zagłady była zarówno dla młodzieży polskiej jak i ukraińskiej bardzo wartościową lekcją, którą dobrze podsumowują słowa widniejącego tam napisu „Los nasz dla was przestrogą”.

Drugiego zaś dnia, szlakiem historycznym związanym z osobą kanclerza Jana Zamoyskiego, podążaliśmy szańcem okalającym miasto Zamość. Następnie udaliśmy się do symbolicznej stolicy języka polskiego – Szczebrzeszyna. Nie zabrakło tam pamiątkowego zdjęcia przy pomniku chrząszcza, zwiedziliśmy także cerkiew i dawną synagogę.

Wędrując ścieżkami wśród pięknej roztoczańskiej przyrody prowadziliśmy dyskusje z przewodnikiem na temat wielokulturowej historii tego regionu. Przejażdżka bryczkami oraz ognisko, podczas którego nie zabrakło wspólnego śpiewania i zabawy, m.in. popularnego tańca projektowego ,,belgijki”, integrowały nas coraz bardziej. Popołudnie spędziliśmy na warsztatach historycznych w Muzeum Zamoyskich i na XVI-wiecznym Rynku Wielkim w Zamościu. Tam też uwieczniliśmy swoją obecność za pomocą grupowego zdjęcia przy pomniku Hetmana Jana Zamoyskiego, założyciela miasta.

Kolejnego dnia warsztatów projektowych wyruszyliśmy do Muzeum Historycznego Inspektoratu Armii Krajowej w Bondyrzu. Debata z kustoszem muzeum, synem Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz projekcja filmu ,,Wszystko dla Polski - Powstanie Zamojskie” przybliżyły nam oraz naszym kolegom z Ukrainy, jak wyglądała wspólna ścieżka naszych narodów do niepodległości. W drodze do Chełma wstąpiliśmy do Rezerwatu Przyrody Czartowe Pole. Tam właśnie, wędrując ścieżką edukacyjną poznawaliśmy walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe tego magicznego miejsca. Z kolei z baszty widokowej w Józefowie podziwialiśmy piękno wyżyny roztoczańskiej. Chełm był końcowym punktem naszej projektowej przygody. To miejsce na styku trzech kultur, gdzie kiedyś spotykali się przedstawiciele różnych narodowości i wyznań.

Kolejne trzy dni zajęć projektowych spędziliśmy w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa oraz w naszej szkole. Wspólne warsztaty kulinarne, taneczne, muzyczne, rywalizacja sportowa oraz wymiana doświadczeń, pozwalały nam na odkrywanie tradycji regionalnych, jak i budowanie przyjaznych relacji z kolegami z Ukrainy. Za nami także ewaluacja oraz ustalenia dalszej współpracy. Nie zabrakło też wspólnych planów na przyszły rok. Niestety, nadszedł w końcu trudny moment pożegnania. Wspomnienia wspólnie spędzonych chwil i zawarte przyjaźnie zaowocowały zapowiedzią częstych kontaktów w mediach społecznościowych oraz za pomocą poczty elektronicznej. Mamy nadzieję, że projekt będzie realizowany w dalszym ciągu, a w przyszłym roku spotkamy się u naszych przyjaciół na Ukrainie w szkole w Luboml.


          Więcej zdjęć...
                                                         
Koordynator projektu
Cecylia Szmurło

 

 .
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl