buy medication online
Mirosław Kulesza (1934) Drukuj

 

Mirosław Kulesza urodził się 17 marca 1934 roku. Przez 50 lat był mieszkańcem Ciechanowca: przez 27 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowcu, przez 24 lata pełnił funkcję kierownika internatu, a po przejściu na nauczycielską emeryturę prowadził Szkołę Jazdy.
 
Od początku swojej pracy w Ciechanowcu angażował się w działania na rzecz szkoły i miasta. Był inicjatorem wybudowania szkolnej strzelnicy sportowej, z której młodzież korzystała w czasie lekcji przysposobienia obronnego. Aktywnie zabiegał u ówczesnych decydentów o finansowanie remontu budynków internatu (najpierw przy ul. Kościuszki, potem przy ul. Kościelnej). Wraz z mieszkańcami internatu przez wiele lat uprawiał trzyhektarową działkę internacką. Razem z młodzieżą posadził tysiące drzew i krzewów na ulicach i skwerkach miejskich, odgruzowywał teren, na którym miał być odbudowany pałac i gromadził eksponaty do organizującego się muzeum i skansenu, pomagał w budowie dróg Ciechanowiec - Kosiorki i Ciechanowiec - Tworkowice, budowie strzelnicy miejskiej, stadionu miejskiego i domu kultury.
 
Angażował się w życie społeczne środowiska pracując w różnych organizacjach społecznych: w Towarzystwie Miłośników Ciechanowca, w Miejskiej Radzie Narodowej w Ciechanowcu, Powiatowej Radzie Narodowej w Siemiatyczach.

W czasie swojej pracy zawodowej został nagrodzony: Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Złotą Odznaką ZMW (1967), Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (1969), Odznaką Honorową Zasłużony Białostocczyźnie (1973), Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie (1975), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju (1977), Odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (1979), Odznaką „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego” (1983), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl