buy medication online
 
Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą Razem raźniej Drukuj
01.10.2019.
 
Burmistrz Ciechanowca informuje, że 1 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem raźniej” złożona przez Stowarzyszenie "Zameczek", ul. Szkolna 7c/14; 18-230 Ciechanowiec.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Zameczek", zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
Do pobrania 
Do pobrania:

 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 .
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl