buy medication online
 
Uchylenie rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń Drukuj
23.09.2019.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 20 września 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siemiatyckiego i wysokomazowieckiego.
 
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), zarządza się co następuje:
§1. Traci moc rozporządzenie nr 5/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siemiatyckiego i wysokomazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4052).
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn i Perlejewo oraz podlega ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
                                                         

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

 
 
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl