buy medication online
 
Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej Drukuj
16.09.2019.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej

fot. Z. Poniatowski MPI

 
Rozbudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej o łącznej długości 0,814 km wraz z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej, ustawieniu obrzeży i krawężników betonowych, wykonaniu zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą. Przebudowane zostaną wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do powierzchniowego odbioru wody opadowej.

W ramach zadania wybudowany zostanie parking z 34 miejscami postojowymi, w tym 2 miejscami dla niepełnosprawnych oraz próg zwalniający z wyniesionym przejściem dla pieszych, oznakowane zostaną ponadto 4 przejścia dla pieszych.

Wartość rzeczowa zadania wynosi 2 048 574,54 zł, z czego 60% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych stanowi kwota pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace prowadzi Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia robót to 31 grudnia 2019 r.
 
 
Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej
 
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl