buy medication online
 
Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy w l. 2020-24 z organizacjami pozarządowymi Drukuj

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Burmistrz Ciechanowca, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwanego dalej Programem.

Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w latach 2020-2024.
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Ciechanowiec.

Konsultacje będą przeprowadzone od 20 sierpnia do 11 września 2019 r.

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii do projektu w formie wypełnienia formularza zgłaszania opinii. Kompletnie wypełniony formularz można złożyć:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 15, 18-230 Ciechanowiec,
- drogą mailową: info@ciechanowiec.pl,
- faksem na nr: 86 277 10 66.

Treść projektu i formularz do zgłaszania opinii załączone do niniejszego ogłoszenia będą dostępne bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 15, 18-230 Ciechanowiec.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki
/-/

Do pobrania 
Do pobrania:

1. Projekt do konsultacji – „Wieloletni Program Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

2. Formularz zgłaszania opinii

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl