buy medication online
 
Uroczysta XI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.06.2019.

XI sesja Rady Miejskiej była wyjątkowa, stanowiła element obchodów Dni Ciechanowca, odbywała się w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, a jej najważniejszym punktem było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca Mirosławowi Kuleszy.

 
Uroczysta XI Sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


Otwierając obrady sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu Marek Karolewski powitał zaproszonych gości, Zastępca Burmistrza Ciechanowca Łukasz Godlewski wprowadził zebranych w nastrój obchodów 590. rocznicy nadania praw miejskich, przedstawiając zarys historii naszego miasta, natomiast Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przedstawił uzasadnienie do uchwały nadającej tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca Mirosławowi Kuleszy.

We wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca podkreślono zasługi Mirosława Kuleszy, który przez 50 lat był mieszkańcem Ciechanowca: przez 27 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowcu, przez 24 lata pełnił funkcję kierownika internatu, a po przejściu na nauczycielską emeryturę prowadził Szkołę Jazdy. Od początku swojej pracy w Ciechanowcu angażował się w działania na rzecz szkoły i miasta. Był inicjatorem wybudowania szkolnej strzelnicy sportowej, z której młodzież korzystała w czasie lekcji przysposobienia obronnego. Aktywnie zabiegał u ówczesnych decydentów o finansowanie remontu budynków internatu (najpierw przy ul. Kościuszki, potem przy ul. Kościelnej). Wraz z mieszkańcami internatu przez wiele lat uprawiał trzyhektarową działkę internacką. Razem z młodzieżą posadził tysiące drzew i krzewów na ulicach i skwerkach miejskich, odgruzowywał teren, na którym miał być odbudowany pałac i gromadził eksponaty do organizującego się muzeum i skansenu, pomagał w budowie dróg Ciechanowiec - Kosiorki i Ciechanowiec - Tworkowice, budowie strzelnicy miejskiej, stadionu miejskiego i domu kultury. Angażował się w życie społeczne środowiska pracując w różnych organizacjach społecznych: w Towarzystwie Miłośników Ciechanowca, w Miejskiej Radzie Narodowej w Ciechanowcu, Powiatowej Radzie Narodowej w Siemiatyczach.

W czasie swojej pracy zawodowej został nagrodzony: Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Złotą Odznaką ZMW (1967), Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (1969), Odznaką Honorową Zasłużony Białostocczyźnie (1973), Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie (1975), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju (1977), Odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (1979), Odznaką „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego” (1983), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).

Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca, Mirosław Kulesza odebrał z rąk Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu Marka Karolewskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Doroty Łapiak, pamiątkowy medal i akt nadania.

Inną osobą odznaczoną tego dnia, była Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Pani Dorota Łapiak, która na wniosek Burmistrza Ciechanowca otrzymała Złoty Medal 100 lat Niepodległości - odznakę nadawaną przez Stowarzyszenie - Konfraternia Mazowiecka Odznaki św. Floriana Mazovia, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka, na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości.


          Więcej zdjęć...

Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl