buy medication online
 
Wyjaśnienie Burmistrza Ciechanowca w sprawie budowy inwestycji Drukuj
31.05.2019.

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami jak tez wpływającymi do urzędu protestami z podpisami w sprawie budowy inwestycji pn. „Piroliza elementów gumowych” po raz kolejny wyjaśniam:

Gmina Ciechanowiec na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl podała do publicznej wiadomości wykaz obiektów i gruntów gdzie potencjalni inwestorzy mogliby rozpocząć działalność gospodarczą.
 
W związku z tym zgłaszają się firmy, które chciałyby zainwestować w naszej Gminie. Jako pierwsza zgłosiła się firma TITAN S.A z Warszawy, składając dokumentację na budowę zakładu do pirolizy elementów gumowych. Po analizie dokumentacji stwierdzono, że lokalizacja tego typu działalności na wyznaczonych działkach przez inwestora jest niezasadna. Firma TITAN S.A z Warszawy pismem z dnia 29.05.2019 r. otrzymała negatywną odpowiedź co do możliwości lokalizacji wskazanej inwestycji.
 
Jednocześnie proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i nie słuchanie osób, które w tej sprawie zrobiły i nadal robią nieuzasadnione zamieszanie w społeczeństwie.

                                                 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl