buy medication online
 
Majowy Konkurs Jednego Wiersza Drukuj
12.05.2019.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza do uczestnictwa w III Majowym Konkursie Jednego Wiersza. Na laureatów najlepszych utworów czekają ciekawe nagrody.
 
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiadania się mową wiązaną i odbywa się w trzech grupach wiekowych: dzieci (8-12 lat), młodzież (13-18) i dorośli (19+).
 
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki, o dowolnej tematyce i formie. Utwór konkursowy powinien być podpisany pseudonimem i w trzech egzemplarzach przesłany lub dostarczony do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8, 18-230 Ciechanowiec, w terminie do 31 maja 2019 r. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym pseudonimem należy podać: imię i nazwisko autora, adres, telefon.

Ocena nadesłanych prac będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy etap to kwalifikacja do finału nadesłanych utworów, w drugim etapie finaliści osobiście zaprezentują swoje utwory przed publicznością w czasie wieczoru poetyckiego. Oceny utworów dokona jury, o zakwalifikowaniu do finału, jego terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, ul. Mostowa 8 lub pod numerem telefonu 518 877 020
 
 
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl