buy medication online
 
Zamówienia publiczne w Gminie Ciechanowiec Drukuj
11.03.2019.

Burmistrz Ciechanowca zaprasza do składania ofert w dwóch zamówieniach publicznych, których celem jest doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Łempicach.

Szczegółowe informacje o każdym z dwóch przedmiotów zamówienia można uzyskać pod adresami:

1. Dostarczenie nowego sprzętu TIK w tym komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu RTV:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172052
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/Tab_og_zal/2019/11-03-19-1.html

2. Dostarczenie wyposażenia do pracowni ogólnokształcących oraz klasopracowni ( m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej, matematycznej, geograficznej):
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/Tab_og_zal/2019/og-06-03-19.html

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1, pokój nr 15 (I piętro).

Zakupy dokonywane będą w ramach projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy dofinansowania nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-01.


Logotypy
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl