buy medication online
Dziedzictwo pokoleń ocalić od zapomnienia Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie umowy nr OR.526.1.2019 zawartej 18 lutego 2019 roku. 

Organizacja: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
 
Termin realizacji: od 22 marca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.

Cel: Umożliwienie osobom starszym udziału w kulturze, poszerzenia wiedzy o Polsce, jej zabytkach i historii , wspólnego spędzania czasu i integracji, a także oderwanie ludzi od telewizora oraz zaproponowanie działań, które pomogą uaktywnić ich oraz poprawić sprawność manualną i intelektualną.

Uczestnicy: 60 seniorów
 
Harmonogram działań:
26 marca-7 maja - warsztaty z zakresu techniki makramy - 20 osób;
Czerwiec - wyjazd poznawczy do Sandomierza i zwiedzanie m. in.: Bramy Opatowskieja, Ratusza, Katedry, Domu Długosza – Muzeum Diecezjalnego, Rynku, Muzeum Ojca Mateusza, Podziemnej Trasy Turystycznej, Zamku, Ucha Igielnego - 40 osób.
 
Koszt projektu: 7000 zł, w tym 5000 zł dotacji i 2000 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).
 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl