buy medication online
 
Walne zebranie działkowców Drukuj
28.03.2006.


W sobotę, 25 marca 2006 roku, odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego sprawozdawczo - wyborcze walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Gruszą”.

Ustępujące władze ROD „Pod Gruszą” przedstawiły sprawozdanie z działalności w minionym roku i podsumowanie działalności w upływającej kadencji. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte. Ustępujący Zarząd przedstawił propozycję działań w latach przyszłych, i po dyskusji, walne zebranie przyjęło „Otwarty plan działalności na lata 200 –2010”.

Przeprowadzone zostały wybory do władz - wybrano siedmioosobowy zarząd oraz dwie pięcioosobowe komisje: rewizyjną i rozjemczą. Został także wybrany delegat ROD „Pod Gruszą” na zjazd wojewódzki Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dyspozycji ROD „Pod Gruszą” pozostaje 80 działek, z których użytkowanych jest 49. Zarząd i członkowie serdecznie zapraszają wszystkich chętnych, w wypadku dużej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość wydzielenia dodatkowych działek.

Telefon kontaktowy: Prezes ROD „Pod Gruszą” - 505 677 251

Walne zebranie działkowców

Walne zebranie działkowców

Walne zebranie działkowców

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl