buy medication online
 
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe Drukuj
21.02.2019.

 

Logo 


„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu”

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00556-6935-UM1010798/18


Beneficjent:  Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Planowany okres realizacji:  19.02.2019 r. - 31.07.2019 r.

Wartość projektu:  379 145,32 zł.

Dofinansowanie:  241 250,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opis projektu:

Projekt swym działaniem obejmuje zagospodarowanie części działki nr ewid. 2928 (plac Szkoły Podstawowej od ul. Szkolnej). Zakres rzeczowy obejmuje działania polegające na budowie placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania nauki i egzaminu na kartę rowerową/motorowerową. Wykonana będzie dodatkowa brama wjazdowa oraz bramka od strony ul. Szkolnej, umożliwiające bezpośredni dostęp do powstałych obiektów w ramach przedmiotowego projektu. Plac zabaw zostanie wyposażony w piaskownicę, bujaki na pojedynczej sprężynie w ilości 5 szt., huśtawkę wagową na sprężynie szt. 4, huśtawkę wahadłową podwójną szt. 2. Siłownia na świeżym powietrzu zostanie wyposażona w urządzenia typu wyciąg górny z wyciskaniem siedzącym szt. 1, orbitek szt.1, drabinka i podciąg nóg szt.1, twister obrotowy i wahadło szt.1, biegacz szt.1. Nawierzchnia pod urządzeniami na  placu zabaw, siłowni oraz powierzchnia skoczni w dal będzie nawierzchnią specjalistyczną, tzw. nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadek z wysokości min. 150 cm. Na placu zostaną zamontowane tablice informacyjne szt. 2, z regulaminem określającym zasady korzystania z placu zabaw i siłowni oraz z informacją o numerach telefonów do osób upoważnionych do opieki nad terenem i numerami telefonów alarmowych. W ramach zadania nasadzone zostaną drzewa i krzewy wieloletnie (tzw. zieleń wysoka i niska) w łącznej ilości 28 szt. Ponadto zostanie wymienione ogrodzenie na systemowe panelowe z siatki ocynkowanej  na cokole betonowym prefabrykowanym, na odcinku 20 m i 20 cm, w tym brama wjazdowa  dwuskrzydłowa oraz furtka. Obiekt będzie ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców.      


Cel główny:
zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LSR.

 

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl