buy medication online
Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec Drukuj
21.02.2019.

 

Logo 


„Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec”

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0380/17

 

Beneficjent:  Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Okres realizacji:  26.03.2018 r.  - 16.01.2019 r.

Wartość projektu:  2 014 350,87 zł.

Dofinansowanie:  1 210 546,35 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu: montaż instalacji solarnych na 126 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Ciechanowiec.

Główny cel projektu: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminie Ciechanowiec.

Cele szczegółowe projektu:
- wzrost produkcji energii cieplnej z OZE;
- wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko obiektów użytkujących i wyeliminowanie strat przesyłowych;
- wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (wspieranie modelu energetyki rozproszonej).

Osiągnięte wskaźniki produktu:
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 126 szt.,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 65,15 ton równoważnika CO2.

Osiągnięte wskaźniki rezultatu:

- produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 528,06 MWht/rok.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl