buy medication online
 
Czy grozi nam powódź? Drukuj
20.03.2006.


Jak każdego roku marzec i kwiecień są okresem zagrożenia powodziowego w naszej gminie, ze względu na roztopy powodujące okresowe podniesienie poziomu wody na Nurcu. Obiektami, które są zagrożone podtopieniami w tym okresie są: w Ciechanowcu - jaz na Nurcu i jedno gospodarstwo na ulicy Wspólnej, w Zadobrzu – dwa gospodarstwa, w Bujence – jedno gospodarstwo.

W Ciechanowcu stale działa Komitet Przeciwpowodziowy Miasta i Gminy z siedzibą w Urzędzie Miejskim. W chwili ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego wprowadzone będą całodobowe dyżury członków Komitetu. Prowadzony jest stały nadzór stanów alarmowych wody na Nurcu.

W chwili obecnej nie występuje bezpośrednie zagrożenie powodzią.

Czy grozi nam powódź?

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl