buy medication online
Dać szansę Drukuj
01.02.2019.

 

Logo 


„Dać szansę”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny,
Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Nr projektu RPO.09.01.00-20-0236/18


Beneficjent:  Stowarzyszenie Wspierania i Edukacji Rynku Pracy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Planowany okres realizacji:  1.01.2019 r.  - 30.11.2019 r.

Wartość projektu:  316 620,00 zł.

Dofinansowanie:  300 750,00 zł.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl  szkoleń i kursów takich jak:
1. Dla osób dorosłych:
- BHP
- Pierwsza pomoc
- Zakładanie i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
- Operator wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych
- Opiekun dziecięcy wraz z przewozem dzieci
- Robotnik gospodarczy
2. Dla młodzieży:
- Patent sternika motorowodnego
- Florysta
- ECDL BASE

Ponadto beneficjenci uzyskają wsparcie ze strony psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego.  

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl