buy medication online
Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu Drukuj
30.01.2019.

 

Logo 


„Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.


Nr projektu RPO.08.06.00-20-0201/18


Beneficjent:  Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Planowany okres realizacji:  30.10.2018 r.  - 30.09.2019 r.

Wartość projektu:  796 155,54 zł.

Dofinansowanie:  511 932,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje:
- remont pomieszczeń sali dziennych,
- remont pomieszczeń sanitarnych,
- remont korytarzy i klatek schodowych,
- wyburzenie części zbędnych ścian oznakowanych na rysunku wyburzeń,
- osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczeń,
- zamurowanie otworów drzwiowych,
- rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych w całym budynku,
- doprowadzenie wody i odbioru ścieków z nowych pomieszczeń sanitarnych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez remont budynku i adaptację pomieszczeń do potrzeb dzieci i nauczycieli.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl