buy medication online
 
Rekrutacja do projektu "Dać szansę" Drukuj
31.01.2019.

Logo


Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dać szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez dwa podmioty: Stowarzyszenie Wspierania i Edukacji Rynku Pracy w Łomży oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Projekt „Dać szansę” adresowany jest do 23 osób z terenu gminy Ciechanowiec (w tym 13 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej i 10 osób uczących się od 16 do 18 roku życia) - zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych - korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. W ramach projektu dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i kursów takich jak:
1. Dla osób dorosłych:
- BHP – trwający 8 godzin,
- Pierwsza pomoc – trwający 18 godzin ( 3 dni po 6 godzin),
- Zakładanie i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej – trwający 20 godzin ( 2 dni po 7 godzin i 1 dzień po 6 godzin),
- Operator wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych – trwający 67 godzin ( 8 dni po 6,5 godziny),
- Opiekun dziecięcy wraz z przewozem dzieci – trwający 60 godzin ( 10 dni po 6 godzin),
- Robotnik gospodarczy – trwający 90 godzin ( 12 dni po 7,5 godziny).
2. Dla młodzieży:
- Patent sternika motorowodnego – trwający 24 godziny ( 4 dni po 6 godzin),
- Florysta – trwający 30 godzin ( 5 dni po 6 godzin),
- ECDL BASE – trwający 72 godziny ( 12 dni po 6 godzin).

Ponadto beneficjenci uzyskają wsparcie ze strony psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 30 listopada 2019 roku.
Wymagane dokumenty: formularz rekrutacyjny, dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 15 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 12 57
 


 

 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl