buy medication online
 
Realizacja projektu "Energia kompetencji - energia rozwoju" Drukuj
28.01.2019.

Logo Burmistrz Ciechanowca informuje, że z dniem 28 stycznia 2019 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Energia kompetencji – energia rozwoju” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Całkowita wartość projektu: 898 781,65 zł, w tym dofinansowanie 763 964,40 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 54 209,03 zł z budżetu państwa.

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu oraz Szkoły Podstawowej w Łempicach.

Z dniem 4 lutego 2019 r. rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu, w ramach którego przewidziano doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, tablice interaktywne, projektowy multimedialne  oraz doposażenie pracowni przyrodniczo-technicznych w sprzęt naukowo-dydaktyczny, m.in.: preparaty biologiczne, mikroskopy, fantomy, tellurium, skały mineralne.

Przewidziano podniesienie kompetencji minimum 368 uczniów/uczennic dwóch szkół  poprzez realizację w ramach projektu:
 
Nazwa zajęć
łączna liczba
godzin dla
poszczególnych
form wsparcia
„Jak zostać Milionerem” – zajęcia z zakresu przedsiębiorczości
24 h
Programowanie Robotów (ECCC CS M4)50 h
Zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych (DigComp – poziom A)60 h
Zajęcia informatyczne rozwijające umiejętności
30 h
Zajęcia z języka angielskiego – rozwijające umiejętności
30 h
Zajęcia z języka angielskiego – wyrównawcze
60 h
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 h
Programowanie Robotów ( VCC) – dla uczniów oddziałów gimnazjalnych
60 h
Trening Umiejętności uczenia się – czyli jak uczyć się efektywnie
30 h
Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie
1 dzień
Zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki (tzw. metodami eksperymentu)
30 h
Zajęcia rozwijające umiejętności z przyrody (tzw. metodami eksperymentu)
60 h
Zajęcia wyrównawcze z przyrody (tzw. metodami eksperymentu)
60 h
Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii (tzw. metodami eksperymentu)
60 h
Zajęcia rozwijające umiejętności z fizyki (tzw. metodami eksperymentu)60 h
Zajęcia rozwijające umiejętności z biologii (tzw. metodami eksperymentu)
60 h
Zajęcia rozwijające umiejętności z geografii  (tzw. metodami eksperymentu)
60 h
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
30 h
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
30 h

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Gmina Ciechanowiec.
Szczegółowe informacje o projekcie i wynikach rekrutacji znajdują się na stronie www.ciechanowiec.pl: Projekty unijne realizowane w Gminie Ciechanowiec
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl