buy medication online
 
Podpis elektroniczny - obowiązek dla organizacji pozarządowych Drukuj
25.01.2019.
 
Organizacje-pracodawcy do 31 stycznia muszą wysłać PIT-y pracownicze (najczęściej PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11). A każda organizacja pozarządowa, nawet taka, która nie miała żadnych przepływów finansowych, ma obowiązek do 31 marca każdego roku złożyć zeznanie CIT-8.
 
Dotychczas organizacje pozarządowe samodzielnie prowadzące księgowość i zatrudniające mniej niż 5 osób w roku mogły się rozliczać w formie papierowej, ale od 1 października 2018 roku każda organizacja musi to zrobić elektronicznie, posługując się płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Darmowy e-PUAP nie wystarczy - trzeba zakupić podpis albo zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu.

Sposób składania deklaracji CIT określa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie w artykule 27a. czytamy, że „Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz informacja, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3b–3d, mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku”. Ale Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw spowodowała, że art. 45 ba nie przewiduje już zwolnienia dla małych podmiotów, bo nie ma już ustępu drugiego. Jednocześnie na stronie Ministerstwa Finansów pojawia się wyjaśnienie, że sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (zarząd) - wszyscy członkowie tego organu (zarządu).

Z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów na temat sposobu składania sprawozdań finansowych można zapoznać się na stronie www.podatki.gov.pl A także skorzystać z zakładki PIT - Informacje dla organizacji pożytku publicznego

Więcej informacji o obowiązkach podatkowych organizacji można znaleźć na portalu ngo.pl:
 


 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl