buy medication online
 
V sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
24.01.2019.

W czasie piątej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni zapoznali się z informacją z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018” oraz podjęli dwie uchwały: w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Wybory w jednostkach pomocniczych gminy rozpoczną się 24 stycznia w sołectwie Radziszewo-Sieńczuch, następnie 25 stycznia odbędą się w sołectwie Łempice, 27 stycznia - organy wykonawcze wybiorą Kobusy i ciechanowieckie Osiedle Nr 2, 28 stycznia - Kozarze i Wojtkowice Stare, 29 stycznia - Koce-Basie, 30 stycznia - Koce-Piskuły i Koce-Schaby, 31 stycznia - Antonin i Bujenka, 1 lutego - Ciechanowczyk i Zadobrze, 3 lutego - Osiedle Nr 1, 4 lutego - Czaje-Bagno i Czaje-Wólka, 5 lutego - Kosiorki i Kułaki, , 7 lutego - Malec i Skórzec, 8 lutego - Dąbczyn i Trzaski, 11 lutego - Pobikry i Radziszewo-Króle, 12 lutego - Radziszewo Stare i Tworkowice, 13 lutego - Nowodwory, 14 lutego - Winna-Chroły, Winna-Poświętna i Winna-Wypychy, 15 lutego - Przybyszyn, Wojtkowice-Dady i Wojtkowice-Glinna.

Burmistrz Ciechanowca swoje wystąpienie rozpoczął od wręczenia podziękowań ciechanowieckim przedsiębiorcom za dofinansowanie świątecznego oświetlenia miasta: Zdzisławowi Wyszyńskiemu, Grzegorzowi Łopuskiemu, Konradowi Wyszyńskiemu, Zbigniewowi Radziszewskiemu, Dariuszowi Kamińskiemu i Leszkowi Pełszykowi.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz poinformował o:
- kilku spotkaniach z prezesem Firmy "Sanito" realizującej montaż kolektorów słonecznych, w czasie których wynegocjowano ubezpieczenie na 3 lata wszystkich zamontowanych kolektorów, przeprowadzenie na przełomie marca i kwietnia tzw. serwisu "zerowego"- rozruchowego oraz okresu 5 lat na przeglądy gwarancyjne;
- złożeniu wniosku o dofinansowanie na zamontowanie pomp ciepła, fotowoltaikę i remont budynku COKiS przy ul. 11 Listopada;
- rozstrzygnięciu przetargów na dostawę oleju opałowego do Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ciechanowiec;
- spotkaniu z Wójtem Gminy Nur w sprawie drogi Ciechanowiec - Kramkowo Lipskie, na którym podjęto decyzję o sporządzeniu projektu; o spotkaniach z firmą GAZ-SYSTEM w sprawie przebiegu linii przesyłowej gazu na terenie naszej gminy;
- spotkaniu z przedstawicielami firmy Blue Gaz, która jest zainteresowana wybudowaniem  „wyspy”, z której rozprowadzana by była w Ciechanowcu sieć gazociągu;
- poszukiwaniach inwestora, który wszedłby na miejsce zlikwidowanego „Stołu Polskiego”;
- wizytach w szkołach, po których widać konieczność reformy ciechanowieckiej sieci szkół oraz potrzebę dużych nakładów finansowych na zmodernizowanie budynku ciechanowieckiej szkoły podstawowej.

Burmistrz wyjaśniał zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które zostaną właścicielami gruntów, przez 20 lat będą uiszczać coroczną opłatę za przekształcenie w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz przedstawił różne możliwości otrzymania dofinansowania i plany ich wykorzystania.

Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl