buy medication online
Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach Drukuj
30.12.2016.

Projekt „Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach”
„Polish-German Cooperation on Climate Action
and Air Pollution Reduction in Cities”.
 
Gmina Ciechanowiec bierze udział w projekcie opracowanym i realizowanym przez europejski zespół pod kierownictwem ośrodka analiz polityczno-społecznych adelphi, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz WiseEuropa.

O projekcie:
Dotychczas ponad 800 gmin w Polsce otrzymało dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Jest to pozytywny sygnał, wskazujący, że samorządy w całej Unii Europejskich przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu. Wciąż jednak istnieje potrzeba podejmowania dalszych działań. Ze względu na wykorzystanie systemów grzewczych zasilanych węglem i rozwój sektora transportu, zanieczyszczenie powietrza pozostaje jednym z głównym wyzwań w Polsce, szczególnie na obszarach miejskich.

Projekt ma na celu:
 – pogłębianie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami oraz ważnymi aktorami lokalnymi;
 – wspieranie polskich gmin w inicjowaniu i doskonaleniu rozwoju i wdrażania zintegrowanych strategii i działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego;
 – tworzenie synergii pomiędzy działaniami na rzecz klimatu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie zintegrowanych podejść;
 – stymulowanie i doskonalenie dyskusji pomiędzy różnymi aktorami z sektora publicznego, prywatnego oraz świata nauki, odgrywających ważną rolę w procesie przechodzenia na gopsodarkę niskoemisyjną w Polsce w szerszym kontekście.

Różnorodne wydarzenia umożliwiające dialog będą wspomagały wzajemne uczenie się poprzez spotkania doświadczonych gmin oraz samorządów lokalnych, które są dopiero na początku drogi w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Spotkania koncentrują się przede wszystkim na strategiach i działaniach na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz transportu przyjaznego dla klimatu.
 
– Konsultacje i wyjazdy studyjne dotyczące wybranych zagadnień gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności: efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii, odnawialnych źródeł energii, transportu i mobilności przyjaznych dla klimatu, zrównoważonego rozwoju urbanistycznego i planowania przestrzennego.
 – Program partnerstwa dla polskich i niemieckich gmin w celu pogłębienia i sformalizowania współpracy bilateralnej na poziomie lokalnym.
 – Ukierunkowane wsparcie w formie szkoleń dla polskich gmin pionierskich we wdrażaniu strategii rozwoju niskoemisyjnego.
 – Spotkania okrągłego stołu dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych i politycznych, think tanków, uczelni wyższych i grup społeczeństwa obywatelskiego mające na celu dyskusję nt. transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w szerszym kontekście społecznym.

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA).
 
Okres realizacji: sierpień 2015 – lipiec 2018

Beneficjenci projektu:
13 polskich miast i gmin: Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze

Strona internetowa: www.low-emission-project.de/pl
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl