buy medication online
 
IV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
07.01.2019.

Podczas czwartej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli trzy uchwały dotyczące finansów Gminy Ciechanowiec w 2018 i 2019 roku.

Dwie uchwały: jedna uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego i druga w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego, dotyczyły kwoty 400 tys. zł, która była przeznaczona na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną (obejście miejscowości Ciechanowiec). Ponieważ w 2018 roku nie została wykorzystana, wróciła do budżetu Gminy Ciechanowiec, a w 2019 roku ponownie zostanie przekazana Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej. Trzecia uchwała została podjęta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Burmistrz Ciechanowca w swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami poinformował: o spotkaniu z kierownikiem siemiatyckiego oddziału MPO Białystok Januszem Podgórzakiem i przedłużeniu do 31 stycznia 2019 roku umowy na wywóz odpadów; planach ogłoszenia nowego przetargu na odbiór odpadów od osób fizycznych; rozważaniach czy będzie ogłoszony przetarg na odbiór odpadów od przedsiębiorców, czy też będą oni zawierać umowy indywidualne; rozmowach z firmą, która nie wywiązała się w terminie z umowy na montaż kolektorów słonecznych i powinna ponieść karę finansową; przeniesieniu dwóch osób z obsługi gimnazjum: jednej do Szkoły Podstawowej w Łempicach i drugiej (od 1 stycznia) do Miejskiej Biblioteki Publicznej; zatrudnieniu od 1 stycznia 2019 roku Łukasza Godlewskiego na stanowisku Zastępcy Burmistrza, który będzie zajmował się inwestycjami i pozyskiwaniem środków zewnętrznych (pierwsze zlecone zadania to aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy, sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej i planu rewitalizacji Ciechanowca.

Ponadto zakomunikował, że: do końca roku zostanie złożony wniosek na montaż pomp ciepła na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, pozostałe zlecone do opracowania dokumentacje, które umożliwią Gminie ubieganie się o środki zewnętrzne na montaż pomp ciepła nie zostały jeszcze ukończone, więc wnioski o dotacje zostaną złożone w następnym naborze; na początku 2019 roku rozpocznie się remont pomieszczeń po Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz zostaną ogłoszone przetargi na ul. Wińską, synagogę, Przedszkole i plac przy ul. Mickiewicza; zleceniu dyrektor COKiS przygotowania dokumentacji na kąpielisko w Ciechanowcu z koniecznym wyposażeniem i ratownikiem; podjęciu decyzji, że od 1 lutego 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna i Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu będą miały jednego dyrektora.

Na zakończenie obrad IV sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski i Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki złożyli wszystkim życzenia dobrej współpracy oraz wszelkiej pomyślności w 2019 roku.

Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl