buy medication online
 
Przejęto plac budowy na drodze Ciechanowiec - Ostrożany Drukuj
30.11.2018.

Konsorcjum, w którego skład weszło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Maksbud”, jako lider oraz partnerzy „Unibep” SA z Bielska Podlaskiego i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „Trakt” z Wysokiego Mazowieckiego, przejęli 28 listopada plac budowy drogi wojewódzkiej nr 690 Ciechanowiec-Ostrożany. Na przebudowę i modernizację trasy wyznaczono czas do sierpnia 2020 roku.
 
Przejęto plac budowy na drodze Ciechanowiec - Ostrożany

fot. PZDW


„Jesteśmy na drodze Ostrożany-Ciechanowiec. Dzisiaj został przejęty plac budowy. Droga ta będzie budowana. Oddanie do użytku w przyszłym roku. No niestety teraz zima, prawdopodobnie prace zostaną zawieszone, ale cieszę się, że umowa została podpisana i droga w takim standardzie jak odcinek Ostrożany-Siemiatycze będzie wykonana” – powiedział, obecny przy przekazaniu placu, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Zakres prac obejmuje m.in.:
– wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej Nr 690 do szerokości 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m i pobocza o szerokości po 1,5 m)
– wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3 m na całym odcinku
– budowa i przebudowa zatok autobusowych (16 szt./8 par)
– budowa chodników dla pieszych w rejonie zatok autobusowych
– budowa stanowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego do  kontroli i ważenia pojazdów (strona prawa w km 22+968 k. Ciechanowca)
– budowa skrzyżowań z drogami powiatowymi
– oświetlenie skrzyżowania typu „rondo” w km 33+965
– oświetlenie przejść dla pieszych
– rozbudowa systemu odwodnienia poprzez budowę i rozbudowę rowów wraz z przepustami pod zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe, zastosowanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych.

To już drugi wykonawca tej inwestycji. Z poprzednim umowa została rozwiązana m.in. z powodów dużych opóźnień, które nie gwarantowały ukończenia inwestycji w terminie. Nowy wykonawca, któremu pozostało do wykonania 95% przedsięwzięcia ma na to czas do sierpnia 2020 r. (z możliwością wyłączenia „okresów zimowych” od 15 grudnia do 15 marca). Wartość kontynuacji robót budowlanych na tym odcinku drogi wyniesie ponad 153 mln zł. Poprzednia umowa opiewała na blisko 70 mln zł.


źródło: wrotapodlasie.pl

 
Przejęto plac budowy na drodze Ciechanowiec - Ostrożany
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl