buy medication online
 
I sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023 Drukuj
23.11.2018.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się pierwsza po wyborach samorządowych sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Ślubowanie złożył burmistrz Eugeniusz Święcki oraz 15 radnych.

Sesję inauguracyjną otworzył radny Antoni Malinowski. Każdy z nowo wybranych radnych, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, złożył ślubowanie: ,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
 
Wobec nowej Rady Miejskiej ślubowanie złożył burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki: „Obejmując urząd Burmistrza Ciechanowca, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Magdalena Kondraciuk odczytała list gratulacyjny od Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza. Gratulacje na ręce obejmującego urząd burmistrza złożył także, w swoim i w imieniu obecnej na sali Przewodniczącej Rady Powiatu Doroty Łapiak, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński. W swoim wystąpieniu powiedział: „Chciałbym serdecznie wszystkim państwu pogratulować osiągniętego mandatu. Ten mandat jest mandatem nie tyle zaszczytnym, co wielce zobowiązującym. Szczególnie mandat pana burmistrza jest tym mandatem, który niesie wiele nadziei, wiele oczekiwań. Chciałbym tutaj zapewnić również jako nowo wybrany starosta wysokomazowiecki, że samorząd powiatu wysokomazowieckiego nie będzie szczędził trudu i sił aby państwu, Radzie Miejskiej w Ciechanowcu, panu burmistrzowi Ciechanowca pomóc w tym, aby ta gmina i to miasto mogło się dalej rozwijać.”

Ustępujący burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko dziękując za współpracę w czasie poprzednich trzech kadencji powiedział: „Serdeczne gratulacje wszystkim członkom nowej rady, nowemu burmistrzowi. W tym momencie i symbolicznie i nie symbolicznie chcę przekazać klucze od urzędu, które symbolizują klucze do miasta, a z tymi kluczami ciężar odpowiedzialności za miasto”.

Zgodnie z porządkiem obrad radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Marek Karolewski, który w głosowaniu uzyskał 15 głosów. Natomiast wiceprzewodniczącym został Antoni Malinowski uzyskując w tajnym głosowaniu 10 głosów.

W swoim pierwszym wystąpieniu po wyborze na stanowisko burmistrza Ciechanowca Eugeniusz Święcki podziękował wszystkim, którzy wspierali go na drodze do osiągniętego celu. Powiedział: „Postaram się włożyć jak najwięcej sił, aby to miasto, tę gminę poprowadzić w takim kierunku, żeby ten rozwój nie zatrzymywał się, a przynajmniej żebyśmy małymi kroczkami poszli do przodu (…) Szanowni Państwo, będę się starał realizować obietnice, które Państwu przekazałem w czasie kampanii wyborczej (…) Zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste zadanie bycie burmistrzem i przede mną wiele jest zadań”.
 
 
          Sesja Rady Miejskiej           Więcej zdjęć...
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl