buy medication online
 
Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych Drukuj
23.10.2018.
 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizujący projekt "Akcja Edukacja" oraz Burmistrz Ciechanowca zapraszają na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec.
 
 
Terminy i zakres szkoleń

29 listopada 2018, czwartek, godz. 13.00-19.00
Finansowanie działalności w organizacji, czyli o działalności odpłatnej, darowiznach i innych formach wsparcia – działalność odpłatna NGO daje możliwości usamodzielnienia pod kątem finansowym i realizacji wielu działań. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące działalności odpłatnej (m.in.: jak i dlaczego prowadzić działalność odpłatną, czym się różni od działalności gospodarczej, jak prowadzić ewidencję środków, jak je wydatkować, przykłady prowadzonej działalności odpłatnej w organizacji pozarządowej) oraz kwestie związane z darowiznami i innymi formami wspierania działalności organizacji.
 
 
4 grudnia 2018, wtorek, godz. 13.00-19.00
Prawo w działalności organizacji, czyli o obowiązkach sprawozdawczych i RODO – W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku z zakończeniem roku kalendarzowego; co powinno zawierać sprawozdanie roczne, przykłady sprawozdań, komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie merytoryczne, a komu finansowe, czy każda organizacja musi złożyć CIT-8 oraz  jak zadbać o ochronę danych osobowych podczas realizacji szkoleń, czy lista obecności jest obowiązkowa, jakie dane chronimy, czyli RODO w pigułce.
 
 
Zapisy na szkolenia
 
Organizacje zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: docs.google.com/forms
 
 
Projekt „Akcja Edukacja” finansowany jest z budżetu Gminy Ciechanowiec w ramach realizacji zadania publicznego wynikającego z Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Zaproszenie na szkolenia dla organizacji pozarządowych

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl