buy medication online
 
Burmistrz Ciechanowca podpisał umowę na gazyfikację gminy Drukuj
31.10.2018.

30 października 2018 roku Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko reprezentujący Gminę Ciechanowiec podpisał ze spółką Blue Gaz umowę o współpracy w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy Ciechanowiec.

Umowa ta jest następstwem podpisanego 1 sierpnia 2018 roku listu intencyjnego, na podstawie którego strony postanowiły wspólnie dążyć do sporządzenia planu zaopatrzenia w gaz ziemny mieszkańców, odbiorców komunalnych i odbiorców przemysłowych na terenie gminy, a następnie do gazyfikacji terenów gminy. Natomiast zawarta 30 października umowa określa ogólne zasady regulujące wzajemne stosunki stron w zakresie planowanej realizacji inwestycji, mającej na celu zbudowanie infrastruktury gazowej i zaopatrzenie w gaz ziemny Gminy Ciechanowiec na potrzeby odbiorców końcowych.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl