buy medication online
Ograniczanie bezdomności zwierząt domowych Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie umowy nr RI.526.1.2018 zawartej 9 kwietnia 2018 roku. 

Organizacja: Podlaska Fundacja Empatia.
 
Termin realizacji: od 15 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Cel: Skuteczne ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ciechanowiec, które zostanie osiągnięte poprzez sterylizację i czipowanie 20 suk/psów oraz sterylizację 15 kotek/kotów w bieżącym roku; Edukacja mieszkańców gminy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu dotyczącego nauki posłuszeństwa psów oraz specyfiki wolontariatu w przytulisku dla wolontariuszy Fundacji oraz mieszkańców Gminy Ciechanowiec; Zwiększenie bezpieczeństwa wolontariuszy działających w Fundacji.

Uczestnicy: Ok. 35 mieszkańców Gminy, którzy za darmo wysterylizują oraz zaczipują swoje psy i koty, ok.  6 wolontariuszy Fundacji, którzy aktywnie pomagają w opiece nad zwierzętami, przebywającymi pod jej opieką, ok. 20 mieszkańców Gminy, zainteresowanych pomocą bezdomnym zwierzętom, wolontariatem oraz tematem szkolenia psów.
 
Harmonogram działań:
- Promocja projektu oraz przyjmowanie zgłoszeń na zabiegi, ustalenie listy - 15.05.2018 – 31.12.2018
- Podpisanie umów z lekarzem weterynarii, księgową oraz wolontariuszami na potrzeby realizacji projektu -    15.05.2018 – 31.12.2018
- Sterylizacja oraz czipowanie suczek/psów oraz kotek/kotów mieszkańców Gminy Ciechanowiec - 15.05.2018 – 31.12.2018
- Zakup ubranek oraz kołnierzy pooperacyjnych dla psów/kotów - 15.05.2018 – 31.12.2018    
- Zakup specjalnej odzieży  i obuwia dla 2 wolontariuszy Fundacji zajmujących się bezdomnymi psami - 15.05.2018 – 31.12.2018
- Zakup odblaskowych kamizelek dla 10 wolontariuszy Fundacji - 15.05.2018 – 31.12.2018
- Warsztaty dot. posłuszeństwa u psa dla wolontariuszy Fundacji oraz mieszkańców Gminy Ciechanowiec zainteresowanych tematem - 15.05.2018 – 31.12.2018
- Monitoring i rozliczenie projektu -    15.05.2018 – 31.12.2018
 
Koszt projektu: 11 250 zł, w tym 10 000 zł dotacji i 1250 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl