buy medication online
Znam zabytki mojej gminy!- warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Ciechanowiec dla dzieci Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie umowy nr PR.526.7.2018 zawartej 16 lipca 2018 roku. 

Organizacja: Fundacja Nowoczesny Konin.
 
Termin realizacji: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r.

Cel: Prezentacja 3 sakralnych zabytków architektonicznych Gminy Ciechanowiec; Rozbudzenie zainteresowania zabytkami architektonicznymi Gminy Ciechanowiec; Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla historii lokalnej; Promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci.

Uczestnicy: grupy uczniów z 3 szkół podstawowych Gminy Ciechanowiec.
 
Harmonogram działań:
- zakup płaskorzeźb, przygotowanie instrukcji, przygotowanie prezentacji multimedialnej - sierpień 2018,
- rekrutacja uczestników, realizacja warsztatów, wystawa w Urzędzie Miejskim - wrzesień/październik 2018.
 
Koszt projektu: 2539,80 zł, w tym 1864 zł dotacji i 675,80 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).
 
Po weryfikacji sprawozdania zadanie zostało uznane za wykonane. 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl