buy medication online
 
XLI sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.10.2018.

41. sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od wystąpienia goszczących w Ciechanowcu marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, który podziękował ciechanowieckim samorządowcom i urzędnikom za cztery lata współpracy z Zarządem Województwa Podlaskiego oraz burmistrza Szczuczyna, Artura Kuczyńskiego, który opowiedział o współpracy włodarzy gmin Ciechanowiec, Mońki, Sejny i Szczuczyn przy projekcie "Inkubatora przedsiębiorczości", który został zatwierdzony przez organy UE a przez Zarząd Województwa Podlaskiego został wpisany do harmonogramu naborów.
 
Burmistrz Szczuczyna, w uznaniu dla wkładu pracy w stworzenie tego projektu, wręczył burmistrzowi Ciechanowca Mirosławowi Reczko pamiątkowy grawerton.

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Święcki wręczył dyplomy za pracę na rzecz społeczeństwa członkom Stowarzyszenia Razem: Tadeuszowi Steciowi, Adamowi Godlewskiemu, Anecie Czarneckiej i Katarzynie Wilkowskiej oraz wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina - Cecylii Szmurło.

Wyróżnieni podkreślali, że czują się tylko częścią grupy realizującej projekty. Prezes Stowarzyszenia Razem Adam Godlewski powiedział: "Nie wiem czy akurat ja zasługuję na takie wyróżnienie. Wszyscy pracowali, wszystkim należą się takie dyplomy".

Po namyśle pan Tadusz Steć zwrócił swoje podziękowanie.

Przystępując do obrad radni na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu wykreślili z porządku obrad punkt dotyczący uchwały w sprawie  wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego Gminy Ciechanowiec, oraz przyjęli protokół z poprzedniej sesji.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o zakończeniu prac przy przebudowie drogi gminnej we wsi Tworkowice; o zbliżającej się do końca przebudowie ulicy Wińskiej; o zakończeniu prac na żwirowej drodze dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare; o zakończeniu przetargu na budowę ul. Wąskiej, choć ze względu na skargę, która najpierw wpłynęła a potem została odwołana, zostało wstrzymane uprawomocnienie wydanej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę; o rozpoczęciu montażu paneli solarnych do podgrzewu CWU, który ma potrwać do końca października; o zakończeniu przebudowy kina na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej;  o otrzymaniu dofinansowania na remont budynku przedszkola (512 000 zł) i wykonanie elewacji siedziby COKiS (157 000 zł) , o podpisaniu z nowymi wykonawcami umowy na  „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany". Burmistrz poinformował także o przedłużonym terminie rozpatrzenia protestu w sprawie rozstrzygnięcia w projekcie dotyczącym instalacji kotłów na pellet; o oczekiwaniu na rozstrzygnięcia w sprawie projektów na rewitalizację zieleniaka i utwardzenie placu wokół szkoły podstawowej oraz o wydaniu albumu dla upamiętnienia 100-lecia niepodległości Polski.

Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie Gminy na 2018 rok;, zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu; zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec; zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl