buy medication online
 
Nowe dotacje unijne dla Gminy Ciechanowiec Drukuj
24.10.2018.
 
Gmina Ciechanowiec otrzymała kolejne dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 668 816,60 złotych, z czego 156 884,57 złotych na wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu i 511 932,03 złotych na remont budynku Przedszkola w Ciechanowcu.

Umowy na realizację obydwu projektów zostaną podpisane w najbliższym czasie i już w 2019 roku w ciechanowieckim Przedszkolu odnowione zostaną sale, korytarze, klatki schodowe, łazienki oraz wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna. Natomiast w ramach remontu elewacji budynku byłej Synagogi zostaną wzmocnione istniejące mury, odtworzone gzymsy, a na elewację nałożona będzie dekoracyjna wyprawa tynkarska.

Inwestycje te są zgodne z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „Brama na Podlasie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
 
Nowe dotacje unijne dla Gminy Ciechanowiec

Nowe dotacje unijne dla Gminy Ciechanowiec
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl