buy medication online
 
XL sesja Rady Miejskiej Drukuj
13.09.2018.

W czasie obrad sesji Rady Miejskiej, radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały, także tę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec, której postanowienia wejdą w życie dopiero w następnej kadencji.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o trwających pracach przy przebudowie drogi gminnej we wsi Tworkowice, która ma potrwać do 14 września; o przebudowie ulicy Wińskiej, gdzie prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu; o zbliżających się do końca pracach na żwirowej drodze dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare; o wycięciu z inicjatywy sołtysa Kobus zarośli z pasa drogowego dwóch dróg w Radziszewie Starym; o uzyskaniu pozwolenia na budowę ul. Wąskiej; a także o rozpoczęciu montażu paneli solarnych do podgrzewu CWU, który ma potrwać do końca października. 

Gmina Ciechanowiec wniosła protest do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie naliczania punktów (zamiast 59 powinno być 65) w projekcie dotyczącym instalacji kotłów na pellet i czeka na rozstrzygnięcie. W przypadku odrzucenia protestu, wkrótce ogłoszony zostanie kolejny nabór, w którym będzie można wziąć udział. Podpisany został akt notarialny i Gmina przejęła dom ofiarowany przez mieszkańca Ciechanowca z przeznaczeniem dla rodziny repatriantów z Kazachstanu. Połowa z 321 zgłoszeń strat w płodach rolnych spowodowanych suszą została we wtorek złożona w Urzędzie Marszałkowskim.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wpisał „Budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” do „Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020”. Szanse na realizację tego przedsięwzięcia są spore, ponieważ jest to najmniejsze i najmniej kosztowne zadanie w planie transportowym i łatwiej będzie znaleźć środki finansowe na jego wykonanie. Zakończył się przetarg na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany". Wpłynęło 5 ofert - najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm: Maksbud, Unibep i Trakt, ale opiewa ona na 153,337 mln zł, gdy budżet inwestora wynosi 69,965 mln zł.

Na końcu swojego wystąpienia Burmistrz zaprosił wszystkich na kilka zbliżających się wydarzeń: 13 września do Białowieży na promocję albumu "4 Podlaskie Perły"; w niedzielę 16 września na rajd rowerowy „Szlakiem Pamięci" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz w niedzielę 14 października na uroczyste otwarcie nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały, w tym tę zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec. W związku z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), zaistniała konieczność wprowadzenia licznych zmian w Statucie Gminy. Wśród 23 wprowadzonych zmian najważniejsze wydają się te związane z wprowadzeniem nowego dokumentu - raportu o stanie gminy zamiast dotychczasowego sprawozdania; związane ze zmianami w systemie głosowania, które będzie odbywało się na dwa sposoby – drogą elektroniczną, przy pomocy sprzętu i tradycyjną, przez podniesienie ręki oraz utworzeniem nowej komisji w radzie miejskiej pod nazwą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl