buy medication online
 
Nowy rok szkolny. Kontynuacja zmian w edukacji Drukuj
12.09.2018.

Rok szkolny 2018/2019 będzie upływał pod znakiem działań podejmowanych dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kontynuacji zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji.
 
W tym roku szkolnym pierwszy rocznik uczniów w VIII klasach szkół podstawowych przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, a ostatni rocznik uczniów wygaszanych gimnazjów przystąpi do ostatniego egzaminu gimnazjalnego. Kontynuowane będzie wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, tak, aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zmian zaplanowało wprowadzenie plastikowych legitymacji szkolnych, a także wydanie mobilnej aplikacji, czyli tak zwanej mLegitymacji (termin nie jest jeszcze znany). Wśród zaleceń MEN jest także układanie planu lekcji w taki sposób, aby „przedmioty trudne” odbywały się na początku dnia, czyli do szóstej godziny lekcyjnej w danym dniu oraz wydłużenie przerw między lekcjami - mają być nie krótsze niż 10 minut, a przerwa obiadowa powinna trwać co najmniej 40 minut.

W roku szkolnym 2018/2019 w Ciechanowcu edukację dzieciom i młodzieży zapewniają: działające pod egidą samorządu gminnego Przedszkole w Ciechanowcu, rezydująca teraz w dwóch lokalach (ul. 11 Listopada 5 i ul. Sosnowa 2) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu (z III klasą gimnazjalną), Szkoła Podstawowa w Łempicach, Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym, a także prowadzony przez samorząd powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, na który składają się Liceum Ogólnokształcące, Technikum (o kierunkach: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, usługi fryzjerskie), Szkoła Branżowa (wielozawodowa), Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 i Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu - studia niestacjonarne inżynierskie I stopnia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

We wszystkich tych placówkach uczyć się będzie 1407 osób: 205 przedszkolaków i uczniów oddziałów przedszkolnych tzw. zerówek, 494 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, 52 gimnazjalistów, 223 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 94 uczniów Technikum, 50 uczniów Szkoły Branżowej, 47 słuchaczy Liceum dla Dorosłych, 102 uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.3, 50 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz 90 osób na studiach niestacjonarnych inżynierskich.

Według kalendarza roku szkolnego 2018/2019, wolne dni uczniów z województwa podlaskiego to: zimowa przerwa świąteczna (23-31 grudnia 2018 r.), ferie zimowe (21 stycznia - 3 lutego 2019 r.), wiosenna przerwa świąteczna (18-23 kwietnia 2019 r.) i ferie letnie (21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.).

       
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl