buy medication online
 
Winna z tradycją w przyszłość Drukuj
08.02.2006.


 W piątek 03. 02. 2006 odbyła się sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu i przedstawieniu programu sesji, uczczono minutą ciszy ofiary katastrofy w Katowicach.

Następnie Burmistrz Ciechanowca przedstawił projekt porozumienia trójstronnego „Winna z tradycją w przyszłość 2006-2009”. Po dokonaniu przez Radę, związanych z tym, zmian w planie budżetowym na 2006 rok, nastąpiło uroczyste podpisanie aktu porozumienia.

 Winna z tradycją w przyszłość Winna z tradycją w przyszłość Winna z tradycją w przyszłość

WINNA Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 2006–2009
porozumienie zawarte w dniu 3 lutego 2006 roku


pomiędzy Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Burmistrza Stanisława Łapiaka, Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnie-Poświętnej reprezentowaną przez ks. proboszcza Zbigniewa Rycaka i Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowanym przez Starostę Bogdana Zielińskiego.

Winna-Poświętna jako najstarsza parafia gminy Ciechanowiec powstała w XV wieku. Granice beneficjum kościelnego wyznaczył pomiędzy 1416 a 1430 rokiem starosta drohicki Mikołaj Nassuta, a pierwszy kościół został ufundowany przez szlachtę z rodów herbów Trzaska i Cholewa przed 1432 rokiem.

Parafia obejmuje swoim zasięgiem 16 wsi, w których mieszka ponad 1600 osób. Dzieci uczą się w trzech szkołach podstawowych – w Łempicach, Kocach-Schabach i Starym Radziszewie.

Bogactwem Ziemi Wińskiej są jej mieszkańcy z ich tradycyjną gospodarnością i kulturą rolną. Wysoki poziom hodowli bydła i produkcji mleka pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Porozumienie określa działania, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców poprzez:

  • modernizację dróg gminnych,
  • poprawę bezpieczeństwa drogi powiatowej, tj. budowę parkingu, chodników oraz wyznaczenie przejść dla pieszych przy kościele parafialnym,
  • remont strażnicy i zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnie-Poświętnej,
  • utworzenie Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w celu aktywizacji społeczności, rozwoju oświaty i kultury, wzmacniania więzi lokalnej, a w szczególności kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży.

Winna z tradycją w przyszłość

Porozumienie podpisali: Burmistrz Ciechanowca, Proboszcz parafii Winna Poświętna i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

Winna z tradycją w przyszłość

Winna z tradycją w przyszłość

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl