buy medication online
 
Po feriach w COKiS Drukuj
08.02.2006.


W Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu od 30 stycznia 2006 r. trwały warsztaty muzyczne dla członków orkiestry dętej COKiS. Zajęcia prowadzone były w klasie instrumentów dętych drewnianych przez pana Kamila Skorupskiego i w klasie instrumentów dętych blaszanych przez pana Macieja Muchę.

Głównym celem według koncepcji opracowanej przez COKiS było podniesienie umiejętności technicznych i wiedzy na temat instrumentu. Składają się na to: praca nad oddechem przeponowo-żebrowym, prawidłowa emisja powietrza, prowadzenie frazy, intonacja dźwięku. Są to gruntowne i niezbędne podstawy do gry na instrumencie dętym oraz pracy w zespole. Zajęcia zakończyły się 3 lutego 2006 r. 

Między 23-25 stycznia 2006 r. w trakcie ferii zimowych odbywały się otwarte zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez instruktora COKiS Pana Roberta Kota. Dzieci i młodzież mogły zapoznać się z podstawowymi zasadami tańca towarzyskiego, hip hop itp. Zajęcia prowadzone były w trzech grupach od 11:00 do 17:30 każdego dnia.

Przez okres trwania ferii zimowych w COKiS swoją formę poprawiały dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach grupowych gry w piłkę nożną. Rozgrywano mecze w drużynach ośmioosobowych. Pod okiem instruktorów COKiS do spraw sportu odbywały się także zajęcia piłki siatkowej i ping-ponga. 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach plastycznych w trakcie ferii zimowych 2006 r. w COKiS , spotykała się każdego dnia na zajęciach plastycznych prowadzonych przez instruktora COKiS do spraw plastyki. Uczestnicy zajęć używali różnych technik plastycznych tworząc niepowtarzalne projekty, które po wykonaniu były wspólnie omawiane i poddawane analizie, na bazie której, dzieci i młodzież uczły się podstawowych kanonów sztuk plastycznych.

Na przełomie stycznia i lutego w COKiS odbyły się otwarte zajęcia tańca ludowego. Pod czujnym okiem instruktora COKiS Pana Mirosława Szymańskiego, dzieci i młodzież zgłębiały tajniki tańców ludowych często odkrywając w sobie nieznane sobie umiejętności. W trakcie zajęć instruktor obserwował ich uczestników ze względu na potrzebę naboru do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Ciechanowiec.

W trakcie ferii zimowych 2006 r. w COKiS prowadzone były przez wykwalifikowanego psychologa z pomocą instruktora COKiS zajęcia świetlicowe.

 Po feriach w COKiS Po feriach w COKiS

Po feriach w COKiS

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl