buy medication online
 
Porozumienie o współpracy Drukuj
01.02.2006.

 
Herb Ciechanowca  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 31 stycznia 2006 roku

Logo Policji

pomiędzy Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Stanisława Łapiaka – Burmistrza Ciechanowca
a Powiatową Komendą Policji w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowaną przez Jarosława Stankiewicza – Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Ciechanowiec, strony zobowiązują się do wieloletniej współpracy w zakresie polepszenia warunków pracy na Posterunku Policji w Ciechanowcu.
Gmina Ciechanowiec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach remontów budynku Posterunku Policji w Ciechanowcu oraz poprawy estetyki otoczenia obiektu. Zakres prac  ustali corocznie Burmistrz Ciechanowca w porozumieniu z Kierownikiem Posterunku Policji w Ciechanowcu. Samorząd Ciechanowca zabezpieczy w budżecie gminy na dany rok środki finansowe, niezbędne do wykonania ustalonego zakresu prac.

Porozumienie zostało spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Porozumienie o współpracy

Porozumienie podpisali: Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Burmistrz Ciechanowca

Porozumienie o współpracy

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl