buy medication online
 
Ksiądz Wincenty Marczuk uczestnik Powstania Warszawskiego Drukuj
08.08.2018.

Ksiądz Wincenty Marczuk (1916-2001) wieloletni proboszcz ciechanowiecki, Honorowy Obywatel Ciechanowca, w czasie II wojny światowej brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Był kapelanem zgrupowania "Żyrafa".

Powiększ

Barykada między blokami przy ul. Krasińskiego 20 i 29. Od lewej łączniczka Ewa Ponińska Ewa, ks. kapelan Wincenty Marczuk, oraz strz. Mieczysław Kowalski Mietek.
Źródło: MPW, Autor zdjęcia nieznany.


Ksiądz Wincenty Marczuk urodził się 10 kwietnia 1916 roku we wsi Kisielew (noszącej dziś nazwę Platerów), leżącej niedaleko Drohiczyna. We wrześniu 1931 roku wstąpił do Małego Seminarium Diecezji Pińskiej w Drohiczynie nad Bugiem, po czym kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pińsku, którego nie ukończył z powodu wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji, w warunkach konspiracyjnych, kontynuował przerwane studia teologiczne, w Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie koło Warszawy. Naukę ukończył 17 maja 1942 roku, przyjmując święcenia kapłańskie. Następnie podjął studia polonistyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, równolegle pełniąc rolę kapelana u Sióstr Misjonarek i Sióstr Urszulanek w Warszawie. Zgłosił się również ochotniczo do służby wojskowej, jako kapelan żołnierzy Armii Krajowej.

1 sierpnia 1944 roku ksiądz Wincenty Marczuk ps. Homo, rozpoczął służbę jako kapelan zgrupowania "Żyrafa" II Obwodu "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. W czasie 63 dni Powstania Warszawskiego walczył w okolicach klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek, nazywanym z powodu twardego oporu stawianego Niemcom – Twierdzą Zmartwychwstanek. Po upadku Powstania Warszawskiego, wraz z żołnierzami ze swojego zdziesiątkowanego oddziału, trafił najpierw do Obozu Przejściowego w Pruszkowie, skąd wywieziony został najpierw do obozu XI A Altengrabow w Niemczech, a potem do obozu X B Sandbostel.

Po wyzwoleniu obozu przez wojska alianckie w 1946 roku, wrócił do Polski i w 1947 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Przez rok wykładał literaturę polską u OO. Marianów na Bielanach w Warszawie, a w roku 1949 po raz pierwszy trafił do Ciechanowca: jako nauczyciel religii w szkole podstawowej i wikariusz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. W latach 1957-1966 był proboszczem w Osmoli i w Miłkowicach, oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie prowadził zajęcia z homiletyki i konwersatorium z literatury polskiej. Do Ciechanowca powrócił w 1966 roku, najpierw na stanowisko administratora, a potem proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, które piastował do 1988 roku.

Dopiero po śmierci księdza Wincentego Marczuka okazało się, że był on również poetą. W 2002 roku, dzięki staraniom Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka i Towarzystwa Przyjaciół Ciechanowca, ukazał się tomik jego wierszy noszący tytuł "Serca telegramy". Jeden z takich "telegramów" jest Jego wspomnieniem z dni, które możemy teraz oglądać na stronie "KolorHistorii" Mikołaja Kaczmarka, kolorującego archiwalne zdjęcia z Powstania Warszawskiego.

Wykorzystane zdjęcie pochodzi z artykułu Jakuba Stolarczyka onet.pl
 
Echa przeszłości

Kiedy potrąci ktoś serdeczną strunę,
Napiętą zawsze, jak łuku cięciwa,
Widzę przed sobą ową krwawą łunę,
Staje przede mną Walcząca i Żywa
Warszawa.

Każda poranna czy wieczorna zorza,
Każdy głos dzwonu, gdy snu przyjdzie pora,
Śpiewa mi zawsze nasz Marsz Żoliborza,
Powtarza smutny nasz Powstańczy Chorał,
Z dymem pożarów.

Z dymem pożarów i z kurzem krwi bratniej,
Poszło do nieba tyle ludzkich wzdychań,
Poszedł nadziei mej promyk ostatni,
Została wiara pokorna i cicha,
I wiązka wspomnień.

I te wspomnienia są karmą mej duszy,
Chlebem powszednim i codzienna strawą,
Tych wspomnień nigdy już nic nie zagłuszy,
One związane są z Polską - z walczącą Warszawą.

Niemcy, październik 1944.
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl